Jirango Digital Arena är ett plattform för att genomföra konferenser, event, stämmor och kongresser på distans. Alla deltagare finns med på distans och kan följa konferensen, interagera och gå till olika seminariespår, allt genom sin webläsare.

Vid genomförande av ditt möte kan grafisk anpassning ske av de olika modulerna. Storlek och placering på skärmen kan lätt ställas in med olika lägen som kan ändras under genomförandet.

Exempel på upplägg:

 • Agenda

  Skapa och visa agenda för konferensen för deltagaren. När du byter punkt i agenda via körverktyget inaktiveras förra punkten och den nya lyser upp för alla deltagare.

 • Talare och talarlista

  Deltagare kan räcka upp handen / begära att få ordet. Det visas som en lista i körverktyget och som moderator kan nästa talare aktiveras. Samtidigt kan man bestämma om talaren får en begränsad tid.
  En talarskylt visas för alla deltagare vem det är som talar och hur lång tid som talaren har kvar.

 • Interaktion

  Förbered frågor som skickas ut till deltagarna och som de svarar på i realtid. Alternativfrågor för att rösta eller fritextfrågor, tex ”Skicka in din fråga till talaren”.

  Resultatet av omröstningen kan visas för alla deltagare. Inskickade texter kan publiceras för att visas för alla deltagare.

 • Preset

  Gör ett körschema för hela konferensen med inställning för varje läge. Med en knapptryckning tar du ett snapshot av alla inställningar just nu för layout, frågor, agenda etc.

 • Rapportering

 • Breakouts / seminariespår

  Dela upp mötet i flera grupper. Koppla till val av seminarie redan i registreringen och det visas för deltagaren i plattformen när det är dags för breakouts.
  Varje breakout-rum kan designas som ett eget rum med alla inställningar och moduler.

 • Plaudit - instant feedback

  Under tiden som sändningen pågår, kan varje enskild deltagare skicka en feedback som syns för alla andra deltagare. Det kan vara en ”tummen-upp” eller ett ”hjärta”.

  Vilka emoticons som ska vara tillgängliga kan konfigureras per event.

 • Deltagarlista online

  Låt deltagarna se en lista med alla som är inloggade just nu. Bestäm själv vilken information ska visas, tex förnamn och företag.

 • Statistik

  Som arrangör kan du följa statistik online; vilka är med? Hur länge har de varit med?  Ta ut statistik efter mötet: vilka var med under vilka punkter i agendan?

Chat – skicka meddelanden under mötet

Chat – helt Integrerad chat där deltagare inte behöver logga in igen för att vara med och chatta.
Som chat-avsändare visas förnamn, efternamn och företag.

Allmän chat – alla till alla

Du kan ha en allmän chat i mötesrummet som alla kan delta i och alla kan läsa. Chatten kan sättas på eller stängas om så önskas under genomförande. Alla kan skicka in frågor och kommentar och alla kan svara. Funktion för att klicka ”like” på ett meddelande gör att man ser om flera tycker samma sak.

Chat med moderator/mötesarrangör

En enskild deltagare kan skicka in en fråga direkt till dig som arrangerar mötet eller är moderator som en chat och moderatorn kan svara dig personligen.

Chat med utställare

Finns det utställare på ditt event kan deltagare välja att starta en chat med en monterperson hos en utställare.

Chat mellan deltagare

Har du funktionen för deltagarlista och chat mellan deltagare så kan varje deltagare starta en chat men en annan deltagare.

Chat med teknisk support

Varje deltagare kan starta chat med teknisk support från Inadra om man har problem.

Breakout – seminariepass

Består din konferensdag även av ett parti då alla deltagare ska delas upp i mindre grupper?

Jirango Digital Arena innehåller funktioner för att hantera breakout direkt från körverktyget. Aktivera rutan för breakouts och där visas de breakouts som är tillgängliga.

Det som visas kan vara alla breakouts och deltagarna får själva välja vilken breakout man vill delta på. Det kan också vara föranmälda breakouts där endast rätt pass visas för deltagaren.

Vilka breakouts man är anmäld på hanteras genom registrering direkt i systemet eller genom import av deltagare.

Grafiskt anpassningsbar – varumärkens grafiska identitet

Det mesta i Jirango Digital Arena går att anpassa för att följa den grafiska profil som gäller för ditt event, ditt företag eller organisation.

Färger, bilder, bakgrundsbilder kan ställas in både för landningssidor, event websajt, registreringssidor och Digital Arena.

Systemet stödjer också egna typsnitt så vilket typsnitt som helst kan användas.

Samtliga texter kan ställas in per event och kan språkanpassas för valfritt språk.

Plattformen är mall-baserad och har man tagit fram en layout till ett event kan den återanvändas för kommande event.

Sponsor

Partner/sponsor/utställare

Skapa egna digital rum för dina sponsorer/utställare och koppla dessa till huvudrummet. Deltagare kan klicka på en partner och direkt komma in i ett videomöte med en partner.

Säkerhet – viktigt och ett måste!

Endast registrerade och auktoriserade deltagare kan logga in i plattformen för att delta i ett möte. De som deltar kan bara vara inloggade på en enhet i taget för att undvika att flera personer kan delta från olika håll utan att vara registrerade. Alla deltagares inloggningar registreras och kan rapporteras.

Önskar du ytterligare säkerhet för att avgöra om det verkligen är rätt person som sitter bakom skärmen på distans kan Bank-ID kopplas på. Kontakta oss för mer information om det.

Behöver du inte inloggning till ditt event och alla ska komma åt det utan registrering finns det även möjlighet till det.

Videomöte eller streaming?

Skillnaden mellan att ha ett videomöte eller streaming kan kortfattas beskrivas: ska alla delta med mikrofon och kamera eller ska vi sända ut ljud och bild från central studio?

De olika teknikerna har fördelar och nackdelar beroende på vad man ska göra i konferensen. Att kombinera de två olika teknikerna under samma möte går också bra: Key-Note-seminarier streamas och breakout sker med videomöte.

Videomöte – Helt integrerat med Zoom vilket gör att man kan koppla upp ett Zoom-möte i plattformen. Alla funktioner från plattformen är tillgängliga och standardfunktionerna från Zoom behöver inte användas.

Stream – Sker envägs vilken streaming-tjänst som helst kan kopplas in, alltifrån publika tex Youtube till mer mer affärsrelaterade.

Videomöte eller stream?

Här ser ni en sammanställning av olika för och nackdelar beroende på vilken teknik man vill använda:

Videomöte Streaming
Fördröjning 1 sekund 30-45 sekunder
Bild och ljudkvalitet ok Mycket bra
Deltagare kan delta med egen mikrofon och kamera ja Nej
Teknikkompatibelt Chrome Fungerar i de flesta moderna webläsare

Jirango är en komplett plattform för att driva event före under och efter eventet.

Registrering

Avancerade möjligheter i tredje generationens registreringssystem. Skapa formulär med betalningsmöjligheter, grafiska anpassningar, valbart antal sidor, breakout-spår etc.

Skicka mail

Designa och skicka ut mail direkt från plattformen.

Skicka sms

Skicka sms till deltagarna med tex påminnelse om eventet.

Funktioner tillgängliga i basversionen

Röstning / text inkl presentation
Talarlista – begära ordet
Plaudit
Allmän chat
Program
Zoom-möte för alla deltagare / ej streaming-tjänst
Preset
Rapportering
Modul för mailutskick av inbjudningarna till det digitala mötet
Modul för deltagarhantering (ändring av namn, bokningar av breakouts etc)
Website för eventet (Lobby-sida tex)

Prismodell

Prismodellen för att använda sig Jirango Digital Arena baseras på följande uppgifter:

 • Antal deltagare
 • Antal dagar
 • Vilka funktioner som ska användas
 • Breakouts
 • Utställare/partners/sponsorer

Kontakta oss så går vi igenom ditt arrangemang för en offert!

Är du intresserad av ett löpande avtal för alla dina arrangemang? Hör av dig till oss!

Boka ett möte nu för att få reda på mer om hur det fungerar

© Copyright Inadra AB 2021